ENG
"הפרה רוצה להניק...": תמ"א 38 כמקרה בוחן של אחריות שלטונית
2015.06.09, 19:00


"...והעגל רוצה לינוק": גבעתיים כמקרה בוחן של תמ"א 38
2015.06.18, 19:00


המשפטיזציה של הגנת עצים: הצלחה או כשלון?
2015.06.25, 18:30


 

38/4

מתחמים, התפתחויות וכיוונים חדשים במסגרת תמ"א 38

2015.05.19 - 2015.06.27

שעות פתיחה
ב'-ה' 12:00 - 18:00
ו' 10:00 - 15:00
שבת 13:00 - 19:00

פתיחת התערוכה

יום ג',19 מאי, 20:00
הכניסה חופשית והציבור מוזמן.

התערוכה בתמיכתה הנדיבה של חברת
innovate - the power to create

על התערוכה

התערוכה '38/4' מציגה מגוון עבודות הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע שונים, אשר כולן נערכות במתווי תמ"א 38. שמונה-עשרה העבודות המוצגות בתערוכה הן בעלות שני מאפיינים משותפים. ראשית, כל פרויקט המוצג בתערוכה עוסק במקבץ בניינים או בניינים גדולים מרובי-כניסות. שנית, העבודות המוצגות כוללות תוספות בניה למבנים קיימים. התערוכה נפתחת (כמעט) ביום השנה העשירי לאישורה של התכנית וכניסתה לתוקף.

העבודות המוצגות בתערוכה מייצגות תוספות מתוכננות של קרוב ל- 800 יחידות דיור על פני מספר דומה של יחידות דיור קיימות, קרי הכפלה של הצפיפות האורבנית על פני שורה של כעשרים פרויקטים. מקבץ זה מציג, על קצה המזלג, את יכולתה של תמ"א 38 ליצור שינוי אורבני משמעותי במקומות שבהן היא מיושמת. השפעה זו, אשר בשנתיים האחרונות הולכת וגדלה, תמצא את ביטוייה באופן משמעותי בשנים הקרובות.
התערוכה מציגה מבנים ופרויקטים בתל-אביב-יפו, ירושלים, רחובות, קרית אונו, כפר סבא, נתניה, ראשון לציון, רעננה, בת ים, גבעתיים, ורמת השרון. המבנים מוצגים באמצעות צילומים, הדמיות, תרשימים וטקסטים מאת המתכננים. התערוכה מלווה בסרט הכולל ראיונות ושיחות עם המשתתפים השונים בתערוכה ובספר.

משתתפים

(לפי סדר הא"ב) אדום אדריכלים, אלון בן נון אדריכלים, בר אוריין אדריכלים בשיתוף ADMA אדריכלים, גל פלג אדריכלים, הראל ניר אדריכלים, לוי לוסטיג אדריכלים, סטודיו תמא – פרי חמם, עמירם כ"ץ אדריכלים, קו אחד אדריכלים, רוזן ליננברג אדריכלים, רונית ביטון אדריכלות, תמיר חטיבה אדריכלים, MY Architects – מרק טופליסקי ויואש ינקוביץ', V5 אדריכלים.

אוצרים: נגה לסר, נדב לסר ומעוז פרייס. תכני התערוכה ואירועי התערוכה נערכים בשיתוף ויעוץ של נתנאל רייכר.
התערוכה מלווה בספר התערוכה, וערבי דיון בנושאי תמ"א 38 אשר ייערכו ב- 4/6 וב- 18/6. על האירועים תצא הודעה נפרדת.