ENG
הפרמטר האנושי #7. ומה עכשיו?
2015.09.01, 19:00


רעבים ליצירתיות. איך להגביר את היצירתיות באמצעות תזונה
2015.09.03, 19:00


מתאר תכניות #5. תכניות המתאר החדשות של רמת השרון ויהוד מונוסון
2015.09.04, 09:00


פתיחת תערוכה
2015.09.08, 20:00


פתיחת תערוכה
2015.10.08, 20:00


 

הפרמטר האנושי

אדריכלות ישראלית פרמטרית

2015.07.23 - 2015.08.29

שעות פתיחה
ב'-ה' 12:00 - 18:00
ו' 10:00 - 15:00
שבת 13:00 - 19:00

פתיחת התערוכה

יום ה',23 יולי, 20:00
הכניסה חופשית והציבור מוזמן.

התערוכה בתמיכתן הנדיבה של חברות ולפמן תעשיות בטון, תורג חברה להנדסה ובנייה ,דפוס מולטי-למינציה ו-paragroup.על התערוכה

התערוכה הפרמטר האנושי באה לבחון את נקודת המפגש של שני נושאים מהשדה התרבותי ודרכי ביטויים במרחב הישראלי הבנוי.

מחד, ישראל כ- start-up nation, חברה היפר-עכשווית המאמצת לחיקה קידמה והתפתחות טכנולוגית ללא כל עכבה, נמצאת בחוד-החנית הטכנולוגי, ערש של עשרות חברות טכנולוגיה מתקדמת ושניה רק לארה"ב בכמות חברות הטכנולוגיה הנסחרות ב- NASDAQ. ענקי הטכנולוגיה המשנים את סביבת חיינו רואים בישראל מקור בלתי-נלאה לחדשנות, וישראל מייצאת תדיר פיתוחים, חברות, אנשי מקצוע ואקדמאיים המובילים את תחומי עיסוקם בעולם.

ומאידך, בתחומי אומנות עיצוב ותכנון הסביבה הבנויה נמצא יישומו של האלגוריתם – אותו כלי טכנולוגי רב-עוצמה – הרחק מאחור. האלגוריתם, אשר יושב במרכז התפישה הפרמטרית העכשווית, פותח בפני האדריכל והמתכננן עולם חדש של אפשרויות עיצוביות ותכנוניות, על-אנושיות במובן שהן מקנות בידי האדם יכולות חישוביות, עיצוביות ותכנוניות אשר הוא לבדו אינו מסוגל לייצר בתהליך תכנון טיפוסי. האלגוריתם משמש ככלי הרחבה או מדיום למתכנן. מעבר ליכולת הטכנית אשר כלי זה מקנה בידי האדריכל ומתכנן הערים, הוא מעורר בעקבותיו שדה עצום של שאלות הנפתחות סביב כלי זה ואופן שימושו, שאלות ותשובות אשר מגדירות למעשה את התחום הפרמטרי\דיגיטלי העכשווי ואת פניה ועתידה של הסביבה האנושית הבנויה.
האלגוריתם והכלים הטכניים המסייעים ליישומו מהווים כיום כלי משני בארגז כליו של האדריכל המקומי, ושימושיהם מוגבלים לעיתים קרובות ליישומים בעלי ערך חזותי. הסביבה הישראלית, המהירה לאמץ שינויים טכנולוגיים, נאחזת ודבקה בדרכי ושיטות התכנון הישנות והמקוריות והתנועה לכיוון מודרניזציה של תהליכים אלה מצד אדריכלים ורשויות היא איטית וזהירה מאוד.

במישור התכנון הפרמטרי נמצאת נקודת המפגש בין הטכנולוגיה, עולם התוכנה הערטילאי אשר עבורו אנו זקוקים רק למכשיר וחיבור לרשת, לבין הסביבה הבנויה, העולם הנמצא מסביבנו ומורכב ממסה וחומר. בנקודת מפגש זו מתנגשות שתי תפיסות תרבותיות וחברתיות שונות הקיימות בכפיפה אחת בחברה הישראלית בכלל, ובעולם האדריכלות והתכנון בפרט. התערוכה הפרמטר האנושי באה לבחון ולהציג נקודת מפגש זו.

התערוכה הפרמטר האנושי באה לבחון את מצבם העכשווי של האדריכלות והתכנון הפרמטריים בישראל תוך התמקדות בסדרה של עבודות בנויות מאת אדריכלים ישראלים הפועלים בישראל, לצד עבודותיהם של אדריכלים ישראלים הפועלים בעולם. התערוכה מנסה להציג את נושא התכנון הפרמטרי על שלל צורותיו וביטוייו בהקשר המקומי והמקומי-עולמי של תחומי האדריכלות והתכנון וזאת במגוון שכבות, הנעות בין האופן בו אדריכלים ישראלים מתמודדים ומשלבים חשיבה ומדיום זה בתוך עבודתם לצד דוגמאות "ישראליות" מהעולם, וכן באמצעות הצגת הדרכים שבהן החשיבה והתכנון הפרמטריים עשויים להשפיע באופן מיידי ובלתי-אמצעי על הסביבה הבנויה הישראלית.

משתתפים

קימל אשכולות אדריכלים // פרופ' אדריכל יאשה גרובמן // אדריכלית אריאל בלונדר // האוגן זוהר אדריכלים // ניר חן אדריכלים // אדריכלית ענת שטרן, Zaha Hadid Architects // נוף נתנזון, תום פורת, יואב רונת // אדריכל ערן זיו, אדריכל יזהר קדמי // אדריכל אורי אדירי
אוצר התערוכה: יונתן לזובסקי.