ENG
 

כשחדש הופך ישן מימדים של זמן באדריכלות

Time to Figure, דיון #3

2017.05.22, 19:00

דוברים

אדריכלית לנה ארבוב
אדריכל דן איתן
אדריכלית פרלה קאופמן
אדריכל זיו לייבו
אדריכל גבי שווקה
אדריכל עמית בארי

על הערב

ערב זה יעסוק בדרכים בהן הזמן משפיע על תכנון והשתנות הסביבה הבנויה בשני קני-מידה ונקודות מבט שונות. בחלקו הראשון של הערב, יציגו שני חוקרים את הדרכים בהן תהליכי תכנון והתהוות שונים מייצרים עם הזמן מרחבים עירוניים שונים. בחלקו השני יוזמנו שני אדריכלים ותיקים להתייחס כל אחד לעבודה אחת, והדרך שבה המבנה עצמו ונקודת מבטם עליו השתנתה עם השנים.

ערב דיון זה נערך במסגרת התערוכה "TIME TO FIGURE" מאת אדריכלית לנה ארבוב.
הכניסה חופשית. מומלץ להזמין מקום מראש.

האירוע עברית. הכניסה חופשית.
לדף האירוע בפייסבוק

להרשמה ושמירת מקום מראש, יש ליצור קשר עם הגלריה.

ערב דיון זה נערך במסגרת התערוכה Time to Figure מאת אדריכלית לנה ארבוב